Liên hệ: 0919 768 837

Đường kính 19cm
Dung tích 1.5L
Chất liệu thủy tinh kết hợp gốm

Chia sẻ: