Liên hệ: 0919 768 837

Đường kính 21cm
Dung tích 2L
Chất liệu thủy tinh

Chia sẻ: