Liên hệ: 0919 768 837

Đường kính 21cm
Dung tích 3L
Chất liệu thủy tinh kết hợp gốm

Chia sẻ: